•  x 

  Košík je prázdný
 • spací náplasti
  Náplaste pro terapii spánku


  • Povzbuzující usínání
  • Zvyšuje spánek
  • Osvěžuje probuzení

  Koupit online

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů BonoSana
http://www.sleepingpatch.eu

O našich zásadách ochrany osobních údajů
BonoSana se velmi stará o vaše soukromí. Zpracováváme výhradně data, která potřebujeme (zlepšujeme) naše služby,
a pečlivě zpracovat veškeré informace o vás a vašem využívání našich služeb. Vaše data nejsou sdílena
třetí strany za obchodními cíli. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na používání webových stránek a služeb poskytovaných společností
BonoSana. Počáteční datum platnosti těchto podmínek je 28/01/2020, se zveřejněním nového
verze je zrušena platnost všech předchozích verzí. Tato politika ochrany osobních údajů popisuje, jaké informace o vás jsou
shromažďujeme námi, k čemu se tato data používají as kým a za jakých podmínek je lze s nimi sdílet
třetí strany. Vysvětlujeme vám také, jak vaše data ukládáme, jak je chráníme před zneužitím a jaká práva
máte osobní údaje, které nám poskytujete.

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se našich zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte naši kontaktní osobu pro ochranu osobních údajů, kontakt najdete
podrobnosti na konci našich zásad ochrany osobních údajů.

O našem zpracování dat
Níže si můžete přečíst, jak zpracováváme vaše data, kde je ukládáme, jaké bezpečnostní techniky používáme a komu
data jsou viditelná.

Software pro webový obchod
MijnWebwinkel
Náš webový obchod byl vyvinut pomocí softwaru MijnWebwinkel aka MyOnlineStore. Osobní data
shromážděné s využitím našich webových stránek a služeb je sdíleno s MyOnlineStore. MyOnlineStore vyžaduje
přístup k těmto údajům za účelem nabídnutí (technické) podpory. Tyto údaje nebudou používat pro žádné jiné účely.
MyOnlineStore je povinna na základě dohody, kterou s nimi máme, přijmout nezbytná opatření
bezpečnostní opatření a bezpečnostní opatření, pokud jde o vaše osobní údaje. MyOnlineStore používá cookies
shromažďovat technické informace o používání softwaru. Nejsou shromažďovány a / nebo ukládány žádné osobní údaje.
MyOnlineStore si vyhrazuje právo interně sdílet shromážděná data za účelem zlepšení svých vlastních služeb.

E-mail a seznamy adres
Můj webhosting
Pro náš běžný obchodní e-mail používáme e-mailové služby Můj webhost. Tato strana byla implementována
přizpůsobení technických a organizačních opatření k zabránění zneužití, ztrátě nebo poškození vašich údajů. Můj
webhost nemá přístup k naší poštovní schránce a náš e-mailový provoz považujeme za důvěrný.

Zpracovatelé plateb
Mollie
Pro uzavření a zpracování (část) našich plateb v našem internetovém obchodě používáme poskytovatele plateb Mollie.
Mollie zpracovává vaše jméno, adresu a informace o pobytu. Zpracovávají také platební údaje
například číslo vašeho bankovního účtu nebo číslo kreditní karty. Mollie provedla montáž technické a technické
organizační opatření k ochraně vašich osobních údajů. Mollie si vyhrazuje právo používat vaše osobní údaje
(anonymizované) informace za účelem dalšího zlepšení jejich služeb a v této souvislosti je sdílení s třetími
strany. Všechny výše uvedené záruky týkající se ochrany vašich osobních údajů jsou také
platí pro všechny služby společnosti Mollie, které využívají třetí strany. Mollie neukládá vaše data déle než
splátky povolené z příslušných právních důvodů.

Hodnocení
WebshopKeur
Ke shromažďování recenzí používáme WebwinkelKeur. Chcete-li zanechat recenzi, musíte vyplnit svůj e-mail
adresa, jméno a místo bydliště. WebwinkelKeur s námi sdílí určitá data, která jsou pro nás nutná
přizpůsobte svoji recenzi vaší objednávce. WebwinkelKeur dále zveřejňuje vaše jméno a místo
bydliště na svém vlastním webu. V některých případech vás může WebwinkelKeur kontaktovat a požádat vás o vysvětlení,
zpracovat nebo komentovat vaši recenzi. V případě jedné z našich žádostí o kontrolu sdílíme vaše jméno a e-mail
adresu pomocí WebwinkelKeur, tyto informace používají pouze k tomu, aby vás vyzvali, abyste odešli
přezkoumání. WebwinkelKeur zavedl vhodná technická a organizační opatření k ochraně vašeho
osobní data. WebwinkelKeur si vyhrazuje právo používat vaše osobní údaje k poskytování svých služeb a
sdílet to s třetími stranami, udělili jsme WebwinkelKeur povolení k tomu. Všechny výše uvedené
záruky týkající se ochrany vašich osobních údajů se vztahují také na veškeré služby poskytované společností
WebwinkelKeur, který používá třetí strany.

Doprava a logistika
PostNL
Pokud u nás zadáte objednávku, je naší zodpovědností, aby vám byla vaše objednávka úspěšně doručena. Pro
doručení používáme služby PostNL. Pro úspěšné doručení je důležité, abychom sdíleli vaše jméno,
adresa a rezidenční údaje s PostNL. PostNL používá tyto informace pouze za účelem provedení
dohoda o dodání. V případě najímání subdodavatelů PostNL budou tyto informace sdílet
tyto strany.

Účetnictví a účetnictví
Externí prodejní kanály

Bol.com
Část našeho prodeje se provádí prostřednictvím platformy Bol.com. Když zadáte objednávku na Bol.com, Bol.com
budou s námi sdílet vaše objednávky a osobní údaje. Tyto informace používáme k dalšímu zpracování a
uzavřete objednávku. Vaše data jsou důvěrná a implementovali jsme vybavení
technická a organizační opatření k ochraně vašich osobních údajů před ztrátou nebo neoprávněným použitím.

Účel zpracování dat
Obecný účel zpracování dat
Vaše data používáme pouze za účelem poskytování našich služeb. To znamená, že cíl
zpracování těchto údajů je v přímém vztahu k úkolu nebo úkolu, který nám nabízíte. Nepoužíváme to
data pro (adresované) marketingové účely. Pokud s námi sdílíte informace a použijeme tyto informace k -
není založeno na žádosti - kontaktujeme vás později, nejprve požádáme o výslovný souhlas. Vaše data nejsou
sdíleny s třetími stranami, a to za jakýmkoli jiným účelem než k plnění účetních a správních povinností.
Všechny tyto třetí strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost na základě dohody, kterou máme
je to přísaha nebo zákonná povinnost.

Automaticky shromažďovaná data
Informace automaticky shromažďované naším webovým serverem jsou zpracovávány za jediným účelem
s a / nebo dále zlepšovat naše služby. Tyto informace (například vaše IP adresa (anonymizovaná),
webový prohlížeč a operační systém) nejsou osobní údaje.

Spolupráce v daňovém a trestním vyšetřování
V některých případech může být vláda zavázána k zákonné povinnosti sdílet vaše informace s
za účelem pomoci při daňovém nebo trestním vyšetřování. V takových případech jsme nuceni vyhovět a pomáhat,
ale na základě zákonných možností nabídne námitku.

Retenční období
Vaše data ukládáme, dokud jste u nás klientem. To znamená, že vás udržujeme a udržujeme
profil klienta, dokud nám nedáte vědět, že již nechcete používat naše služby. Taková zpráva
funguje také jako žádost o zapomenutí. Jsme povinni uchovávat faktury u vašich (osobních)
Vzhledem k příslušným správním povinnostem jsou tyto informace bezpečně uloženy po celou dobu
příslušná lhůta pro tyto závazky ještě neuplynula. Personál již nemá přístup k vašemu klientskému profilu
a všechny dokumenty vytvořené kvůli vašemu zadání nebo úkolu.

Vaše práva
Na základě platného nizozemského a evropského práva máte jako zúčastněná strana určitá práva, pokud jde o
osobní údaje zpracovávané námi nebo jménem nás. Níže naleznete vysvětlení těchto práv
a jak se vy, jako zúčastněná strana, můžete dovolávat těchto práv. V zásadě, abychom zabránili zneužívání, zasíláme pouze
faktury a kopie vašich dat na e-mailové adresy, které jste nám sdělili. Pokud si přejete
obdržíte tato data na jinou e-mailovou adresu nebo například na e-mail, požádáme vás, abyste se identifikovali
odpovídajícím způsobem. Udržujeme správu uzavřených žádostí, v případě požadavku na zapomenutí nás
bude spravovat správu anonymizovaných dat. Obdržíte všechny faktury a kopie dat v souborech, které
jsou strukturovány ve strojově čitelném formátu Na základě klasifikace dat, které používáme v našem systému.
Vždy máte právo podat stížnost u Autoriteit Persoonsgegevens, pokud máte podezření
že s vašimi osobními údaji zacházíme špatně nebo je zneužíváme.

Právo na kontrolu
Vždy si ponecháváte právo prohlížet data, která zpracováváme, která mají vztah nebo k nimž lze redukovat
vaše osoba. Můžete požádat o takové zobrazení našeho kontaktu, který má na starosti záležitosti ochrany osobních údajů. Obdržíte a
odpověď na vaši žádost do 30 dnů. Pokud bude vaše žádost schválena, zašleme vám e-mailem
adresa nám známá, kopie všech dat s přidaným přehledem procesorů spravujících tato data a zároveň
s uvedením kategorií, pod nimiž tyto údaje ukládáme.

Právo na opravu
Vždy si ponecháváte právo na data, která zpracováváme, která mají vztah nebo k nimž lze redukovat
vaše osoba bude upravena. Můžete požádat o takovou úpravu našeho kontaktu odpovědného za ochranu soukromí.
Na vaši žádost dostanete odpověď do 30 dnů. Pokud bude vaše žádost schválena, zašleme vám prostřednictvím
e-mailovou adresu, kterou známe, potvrzení, že údaje byly upraveny.

Právo na omezení zpracování
Vždy si vyhrazujete právo omezit data, která zpracováváme, která mají vztah nebo mohou být redukovatelná
vaše osoba. Můžete požádat o takové omezení na náš kontakt odpovědný za ochranu soukromí. Obdržíte a
odpověď na vaši žádost do 30 dnů. Pokud bude vaše žádost schválena, zašleme vám e-mailem
adresa, kterou známe, potvrzení, že zpracování vašich údajů je omezeno, dokud se nerozhodnete zrušit
uvedené omezení.

Právo na převoditelnost
Vždy si zachováte právo požádat o data, která zpracováváme, která mají vztah nebo mohou být
redukovatelné pro vaši osobu, zpracované třetí stranou dle výběru. Takovou žádost můžete zaslat naší
kontakt odpovědný za ochranu soukromí. Na vaši žádost dostanete odpověď do 30 dnů. Pokud vaše
žádost je schválena, zašleme vám prostřednictvím vaší e-mailové adresy, kterou známe, vaše (osobní) faktury nebo kopie
údajů, které jsme my nebo třetí strany jménem nás zpracovali. Je vysoce pravděpodobné, že v takovém případě můžeme
již vám nenabízejí naše služby, protože již nemůžeme zaručit předchozí bezpečnost dat.

Právo na námitku a jiná práva
Pořád si zachováváte právo vznést námitky proti zpracování, které provedeme my, nebo jménem nás třetí
vašich osobních údajů. V případě takové námitky okamžitě zastavíme veškeré zpracování vašeho
během vyšetřování a zpracování vaší námitky. V případě oprávněné námitky se vrátíme
všechny faktury a / nebo kopie osobních údajů, které jsme my nebo třetí strany jménem nás zpracovali do
, že bod a přestat zpracování poté. Rovněž si zachováváte právo na to, abyste nebyli předmětem automatizace
rozhodovací procesy nebo profilování. Vaše data zpracováváme takovým způsobem, že toto právo neplatí.
Pokud se domníváte, že toto právo platí, požádáme vás, abyste se obrátili na náš kontakt s odpovědným
soukromí záleží.

Změny zásad ochrany osobních údajů
Vždy si vyhrazujeme právo změnit naše zásady ochrany osobních údajů. Tato stránka se však vždy zobrazuje nejvíce
nejnovější verze našich zásad ochrany osobních údajů. Pokud by nové zásady ochrany soukromí měly důsledky pro způsoby, kterými
zpracováváme nedávno shromážděná data týkající se vaší osoby, pak vás na to upozorníme e-mailem.

Detaily o společnosti
BonoSana
Amperestraat 11a 1817DE Alkmaar Nederland T (072) 520-7909 E Tato emailová adresa je chráněna před spamboty. Spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript.

Používáme cookies, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našeho webu. Pokud budete web nadále používat, předpokládáme, že souhlasíte.