•  x 

  Koszyk jest pusty
 • łaty do spania
  Plastry do terapii snu


  • Pobudzenie zasypiania
  • Ułatwia zasypianie
  • Odświeża budzenie

  Kup online

Polityka prywatności

Polityka prywatności BonoSana
http://www.sleepingpatch.eu

O naszej polityce prywatności
BonoSana bardzo dba o Twoją prywatność. Przetwarzamy wyłącznie dane, których potrzebujemy do (ulepszania) naszych usług,
i uważnie obchodzić się ze wszystkimi zebranymi informacjami o Tobie i korzystaniu z naszych usług. Twoje dane nie są udostępniane
strony trzecie do celów komercyjnych. Niniejsza polityka prywatności dotyczy korzystania z serwisu i usług świadczonych przez
BonoSana. Data rozpoczęcia obowiązywania niniejszego regulaminu to 28 wraz z opublikowaniem nowego
wersja ważność wszystkich poprzednich wersji jest anulowana. Niniejsza polityka prywatności opisuje, jakie informacje o Tobie są
zbierane przez nas, do czego służą te dane oraz komu i na jakich warunkach mogą być one udostępniane
osoby trzecie. Wyjaśniamy Ci również, w jaki sposób przechowujemy Twoje dane, jak chronimy Twoje dane przed nadużyciami i jakie prawa
masz w odniesieniu do danych osobowych, które nam przekazujesz.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej polityki prywatności, skontaktuj się z naszą osobą kontaktową ds. Prywatności, kontakt znajdziesz
szczegóły na końcu naszej polityki prywatności.

O naszym przetwarzaniu danych
Poniżej możesz przeczytać w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane, gdzie je przechowujemy, jakie techniki bezpieczeństwa stosujemy i komu
dane są widoczne.

Oprogramowanie sklepów internetowych
Mijn Webwinkel
Nasz sklep internetowy został opracowany przy użyciu oprogramowania MijnWebwinkel aka MyOnlineStore. Dane osobiste
gromadzone za pośrednictwem naszej strony internetowej i usług są udostępniane MyOnlineStore. MyOnlineStore wymaga
dostęp do tych danych w celu zaoferowania wsparcia (technicznego). Nie będą wykorzystywać tych danych do żadnych innych celów.
MyOnlineStore ma obowiązek, na podstawie zawartej z nimi umowy, podjąć niezbędne
środki ostrożności i środki bezpieczeństwa dotyczące Twoich danych osobowych. MyOnlineStore wykorzystuje pliki cookies do
zbierać informacje techniczne o korzystaniu z oprogramowania. Żadne dane osobowe nie są gromadzone i / lub przechowywane.
MyOnlineStore zastrzega sobie prawo do wewnętrznego udostępniania zebranych danych w celu ulepszenia własnych usług.

E-maile i listy mailingowe
Mój webhost
W przypadku naszej zwykłej biznesowej poczty e-mail korzystamy z usług poczty e-mail My webhost. Ta partia wdrożyła
dopasowanie środków technicznych i organizacyjnych, aby zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu, utracie lub uszkodzeniu Twoich danych. Mój
webhost nie ma dostępu do naszej skrzynki pocztowej i traktujemy nasz ruch e-mailowy jako poufny.

Procesory płatnicze
Mollie
W celu zawarcia i realizacji (części) naszych płatności w naszym sklepie internetowym korzystamy z usług dostawcy płatności Mollie.
Mollie przetwarza Twoje imię i nazwisko, adres i informacje o miejscu zamieszkania. Przetwarzają również informacje dotyczące płatności
takie jak numer konta bankowego lub numer karty kredytowej. Mollie wdrożyła montaż techniczny i
środki organizacyjne w celu ochrony Twoich danych osobowych. Mollie zastrzega sobie prawo do wykorzystywania danych osobowych
(zanonimizowane) informacje w celu dalszego ulepszania ich usług i, w tym kontekście, udostępniania ich osobom trzecim
przyjęcia. Obowiązują również wszystkie wyżej wymienione gwarancje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych
ma zastosowanie do wszelkich usług Mollie korzystających ze stron trzecich. Mollie nie przechowuje Twoich danych dłużej niż
raty dozwolone przez odpowiednią podstawę prawną.

Recenzje
WebshopKeur
Używamy WebwinkelKeur do zbierania recenzji. Aby zostawić recenzję, musisz podać swój adres e-mail
adres, nazwa i miejsce zamieszkania. WebwinkelKeur udostępnia nam pewne dane, które są nam do tego wymagane
dopasuj swoją recenzję do zamówienia. Ponadto WebwinkelKeur publikuje Twoje imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania
zamieszkania na własnej stronie internetowej. W niektórych przypadkach WebwinkelKeur może skontaktować się z Tobą i poprosić o wyjaśnienie,
rozwinąć lub skomentować swoją recenzję. W przypadku jednej z naszych próśb o sprawdzenie udostępniamy Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail
adres z WebwinkelKeur, wykorzystują te informacje wyłącznie w celu zaproszenia Cię do opuszczenia
recenzja. WebwinkelKeur wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Twój
dane osobiste. WebwinkelKeur zastrzega sobie prawo do wykorzystywania Twoich danych osobowych w celu oferowania swoich usług i
udostępniać je stronom trzecim, udzieliliśmy WebwinkelKeur zgody na to. Wszystkie wyżej wymienione
Gwarancje w zakresie ochrony Twoich danych osobowych mają również zastosowanie do wszelkich usług świadczonych przez
WebwinkelKeur wykorzystujący strony trzecie.

Transport i logistyka
PostNL
Jeśli złożysz u nas zamówienie, naszym obowiązkiem jest pomyślne dostarczenie zamówienia. Dla
dostawy korzystamy z usług PostNL. Aby dostawa była udana, ważne jest, abyśmy udostępnili Twoje imię i nazwisko,
adres i dane zamieszkania z PostNL. PostNL wykorzystuje te informacje wyłącznie w celu realizacji
umowa dostawy. W przypadku zatrudniania podwykonawców PostNL, udostępnią oni te informacje
te strony.

Księgowość i księgowość
Zewnętrzne kanały sprzedaży

Bol.com
Część naszej sprzedaży odbywa się za pośrednictwem platformy Bol.com. Kiedy składasz zamówienie na Bol.com, Bol.com
przekaże nam Twoje zamówienie i dane osobowe. Używamy tych informacji do dalszej obsługi i
zakończyć zamówienie. Do Twoich danych podchodzimy w sposób poufny i wdrożyliśmy dopasowanie
techniczne i organizacyjne środki ochrony danych osobowych przed utratą lub nieuprawnionym wykorzystaniem.

Cel przetwarzania danych
Ogólny cel przetwarzania danych
Używamy Twoich danych wyłącznie w celu świadczenia naszych usług. Oznacza to, że celem
przetwarzanie tych danych ma bezpośredni związek z zleceniem lub zadaniem, które nam oferujesz. Nie używamy tego
dane do (adresowanych) celów marketingowych. Jeśli udostępniasz nam informacje, a my wykorzystujemy te informacje do:
nie na podstawie prośby - skontaktujemy się z Tobą w późniejszym czasie, najpierw poprosimy o wyraźną zgodę. Twoje dane nie są
udostępniane stronom trzecim w innym celu niż wypełnianie obowiązków księgowych i administracyjnych.
Te strony trzecie są zobowiązane do zachowania poufności na podstawie umowy, z którą zawarliśmy
je, przysięga lub zobowiązanie prawne.

Dane zbierane automatycznie
Informacje zbierane automatycznie przez naszą stronę internetową są przetwarzane wyłącznie w celu dostarczenia Państwu
z i / lub w celu dalszego ulepszania naszych usług. Te informacje (na przykład Twój adres IP (zanonimizowany),
przeglądarka internetowa i system operacyjny) nie są danymi osobowymi.

Współpraca w zakresie dochodzeń podatkowych i karnych
W niektórych przypadkach możemy być zobowiązani przez rząd do zgodnego z prawem obowiązku udostępniania Twoich danych firmie
w celu pomocy w dochodzeniu skarbowym lub karnym. W takich przypadkach jesteśmy zmuszeni przestrzegać i pomagać,
ale w oparciu o zgodne z prawem możliwości złoży sprzeciw.

Okresy przechowywania
Przechowujemy Twoje dane tak długo, jak jesteś naszym klientem. Oznacza to, że utrzymujemy i przechowujemy Twoje
profil klienta, dopóki nie poinformujesz nas, że nie chcesz już korzystać z naszych usług. Taka wiadomość
funkcjonuje również jako prośba o zapomnienie. Jesteśmy zobowiązani do przechowywania faktur z Twoim (osobistym)
informacje ze względu na stosowne obowiązki administracyjne, informacje te są bezpiecznie przechowywane tak długo, jak
nie upłynął jeszcze odpowiedni okres obowiązywania tych zobowiązań. Personel nie ma już dostępu do Twojego profilu klienta
oraz wszelkie dokumenty utworzone w związku z Twoim przydziałem lub zadaniem.

Twoje prawa
Zgodnie z obowiązującym prawem holenderskim i europejskim, jako strona zainteresowana, masz określone prawa
dane osobowe, które są przetwarzane przez nas lub w naszym imieniu. Poniżej znajdziesz wyjaśnienie tych praw
oraz w jaki sposób, jako zainteresowana strona, możesz powoływać się na te prawa. Zasadniczo, aby zapobiec nadużyciom, które tylko wysyłamy
faktury i kopie Twoich danych na adresy e-mail, które nam podałeś. Powinieneś
otrzymać te dane na inny adres e-mail lub na przykład pocztą, poprosimy Cię o identyfikację
odpowiednio. Utrzymujemy administrację zakończonych wniosków, w przypadku prośby o zapomnienie my
będzie utrzymywać administrację zanonimizowanymi danymi. Otrzymujesz wszystkie faktury i kopie danych w plikach, które
są zbudowane w formacie nadającym się do odczytu maszynowego na podstawie klasyfikacji danych, których używamy w naszym systemie.
W każdym przypadku masz prawo do złożenia skargi do Autoriteit Persoonsgegevens, jeśli podejrzewasz
że źle traktujemy lub nadużywamy Twoich danych osobowych.

Prawo do wglądu
Zawsze zachowujesz prawo do wglądu w dane, które przetwarzamy, które są ze sobą powiązane lub do których można je zredukować
Twoja osoba. Możesz poprosić o takie przeglądanie do naszej osoby kontaktowej ds. Prywatności. Otrzymasz
odpowiedź na Twoje zapytanie w ciągu 30 dni. Jeśli Twoja prośba zostanie zaakceptowana, wyślemy Ci e-mail
znany nam adres, kopia wszystkich danych z dodanym przeglądem procesorów zarządzających tymi danymi, a jednocześnie
podając kategorie, w których przechowujemy te dane.

Prawo do sprostowania
Zawsze zachowujesz prawo do tego, aby przetwarzane przez nas dane były ze sobą powiązane lub do których można je zredukować
Twoja osoba się dostosuje. Możesz poprosić o takie dostosowanie do naszej osoby kontaktowej ds. Prywatności.
W ciągu 30 dni otrzymasz odpowiedź na swoje zapytanie. Jeśli Twoja prośba zostanie zatwierdzona, wyślemy Ci za pośrednictwem
znany nam adres e-mail, potwierdzenie dostosowania danych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania
Zawsze zachowujesz prawo do ograniczenia przetwarzanych przez nas danych, które są ze sobą powiązane lub do których można je zredukować
Twoja osoba. Możesz poprosić o takie ograniczenie naszej osoby kontaktowej zajmującej się kwestiami prywatności. Otrzymasz
odpowiedź na Twoje zapytanie w ciągu 30 dni. Jeśli Twoja prośba zostanie zaakceptowana, wyślemy Ci e-mail
znany nam adres, potwierdzenie, że przetwarzanie Twoich danych jest ograniczone do momentu rezygnacji
wspomniane ograniczenie.

Prawo do przenoszenia
W każdej chwili zachowujesz prawo do żądania danych, które przetwarzamy, z którymi istnieje lub może być
przetwarzane przez wybraną przez Ciebie osobę trzecią. Możesz wysłać taką prośbę do naszego
kontakt w sprawach prywatności. W ciągu 30 dni otrzymasz odpowiedź na swoje zapytanie. Jeżeli twój
wniosek zostanie zatwierdzony, prześlemy Ci na znany nam adres e-mail Twoje (osobiste) faktury lub kopie
danych, które przetwarzaliśmy my lub osoby trzecie w naszym imieniu. Jest bardzo prawdopodobne, że w takim przypadku możemy
nie oferujemy już naszych usług, ponieważ nie możemy już zagwarantować poprzedniego bezpieczeństwa danych.

Prawo do sprzeciwu i inne prawa
W każdej chwili masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas lub w naszym imieniu przez osoby trzecie
stron, Twoich danych osobowych. W przypadku takiego sprzeciwu niezwłocznie zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych
dane na czas rozpatrywania i obsługi Twojego sprzeciwu. W przypadku uzasadnionego sprzeciwu wrócimy
wszystkie faktury i / lub kopie danych osobowych, które my lub strony trzecie w naszym imieniu przetwarzaliśmy do dnia
w tym momencie, a następnie zaprzestań przetwarzania. Masz również prawo nie podlegać zautomatyzowaniu
procesy decyzyjne lub profilowanie. Przetwarzamy Twoje dane w taki sposób, aby to prawo nie przysługiwało.
Jeśli uważasz, że to prawo ma zastosowanie, prosimy o skontaktowanie się z naszą osobą kontaktową odpowiedzialną za
prywatność ma znaczenie.

Zmiany w polityce prywatności
Zawsze zachowujemy prawo do zmiany naszej polityki prywatności. Ta strona jednak zawsze wyświetla najwięcej
najnowsza wersja naszej polityki prywatności. Czy nowa polityka prywatności powinna mieć konsekwencje dla sposobów, w jakie
przetwarzamy ostatnio zebrane dane dotyczące Twojej osoby, wówczas poinformujemy Cię o tym e-mailem.

Szczegóły firmy
BonoSana
Amperestraat 11a 1817 DE Alkmaar Nederland T (072) 520-7909 E Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Używamy plików cookie, aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia z naszej strony internetowej. Jeśli nadal korzystasz ze strony internetowej, zakładamy, że zgadzasz się.