•  x 

  košík je prázdny
 • náplasti na spanie
  Náplasti na terapiu spánku


  • Stimulácia zaspávania
  • Zlepšuje spánok
  • Osviežuje prebudenie

  Kúp online

Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov BonoSana
http://www.sleepingpatch.eu

Informácie o našich zásadách ochrany osobných údajov
BonoSana sa veľmi zaujíma o vaše súkromie. Spracúvame výlučne údaje, ktoré potrebujeme (na zlepšenie) našich služieb,
a starostlivo zaobchádzajú so všetkými zhromaždenými informáciami o vás a vašom využívaní našich služieb. Vaše údaje nie sú zdieľané
tretími stranami pre obchodné ciele. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na používanie webovej stránky a služieb poskytovaných spoločnosťou
BonoSana. Začiatočný dátum platnosti týchto podmienok je 28, uverejnením nového
Verzia všetkých predchádzajúcich verzií je zrušená. Táto politika ochrany osobných údajov popisuje, aké informácie o vás sú
ktoré zhromažďujeme, na čo sa tieto údaje používajú as kým a za akých podmienok sa tieto údaje môžu zdieľať
tretie strany. Vysvetľujeme vám tiež, ako ukladáme vaše údaje, ako ich chránime pred zneužitím a aké práva
máte osobné údaje, ktoré nám poskytujete.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa našich zásad ochrany osobných údajov, kontaktujte našu kontaktnú osobu na ochranu osobných údajov, kontakt nájdete
podrobnosti na konci našich pravidiel ochrany osobných údajov.

O našom spracovaní údajov
Nižšie si môžete prečítať, ako spracúvame vaše údaje, kde ich ukladáme, aké bezpečnostné techniky používame a komu
údaje sú viditeľné.

Webový softvér
MijnWebwinkel
Náš internetový obchod bol vyvinutý pomocou softvéru MijnWebwinkel aka MyOnlineStore. Osobné údaje
zozbierané s použitím našich webových stránok a služieb je zdieľané s MyOnlineStore. MyOnlineStore vyžaduje
prístup k týmto údajom s cieľom ponúknuť (technickú) podporu. Tieto údaje nebudú používať na žiadne iné účely.
MyOnlineStore je povinná na základe dohody, ktorú s nimi máme, prijať potrebné
bezpečnostné a bezpečnostné opatrenia, pokiaľ ide o vaše osobné údaje. MyOnlineStore používa cookies
zhromažďovať technické informácie o používaní softvéru. Nezhromažďujú sa ani neuchovávajú sa žiadne osobné údaje.
MyOnlineStore si vyhradzuje právo interne zdieľať zhromaždené údaje na zlepšenie svojich vlastných služieb.

E-mail a e-mailové zoznamy
Môj webhosting
Pre náš bežný obchodný e-mail používame e-mailové služby môjho webhostingu. Táto strana sa zaviedla
prispôsobenie technických a organizačných opatrení na zabránenie zneužitia, straty alebo poškodenia vašich údajov. môj
webhosting nemá prístup k našej poštovej schránke a náš e-mailový prenos považujeme za dôverný.

Spracovatelia platieb
Mollie
Na uzatváranie a spracovanie (časť) našich platieb v našom internetovom obchode používame poskytovateľa platieb Mollie.
Mollie spracúva vaše meno, adresu a informácie o pobyte. Spracúvajú aj informácie o platbe
napríklad číslo bankového účtu alebo číslo kreditnej karty. Mollie má zavedené technické a technické vybavenie
organizačné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov. Mollie si vyhradzuje právo používať vaše osobné údaje
(anonymizované) informácie s cieľom ďalej zlepšovať svoje služby av tomto kontexte ich zdieľať s tretími
stranám. Všetky vyššie uvedené záruky týkajúce sa ochrany vašich osobných údajov sú tiež
použiteľné na všetky služby spoločnosti Mollie, ktoré využívajú tretie strany. Mollie neuchováva vaše údaje dlhšie ako
splátky povolené z príslušných právnych dôvodov.

Recenzia
WebshopKeur
Na zhromažďovanie recenzií používame WebwinkelKeur. Ak chcete zanechať recenziu, musíte vyplniť svoj e-mail
adresa, názov a bydlisko. WebwinkelKeur s nami zdieľa určité údaje, ktoré sú potrebné pre nás
priraďte svoju recenziu k svojej objednávke. WebwinkelKeur ďalej zverejňuje vaše meno a miesto
bydlisko na ich vlastnej webovej stránke. V niektorých prípadoch vás môže WebwinkelKeur kontaktovať a požiadať vás o objasnenie,
spracovať alebo komentovať vašu recenziu. V prípade jednej z našich žiadostí o kontrolu zdieľame vaše meno a e-mail
adresy pomocou WebwinkelKeur, používajú tieto informácie s jediným účelom, aby vás pozvali, aby ste zanechali pozadu
Recenzia. WebwinkelKeur zaviedol vhodné technické a organizačné opatrenia na ochranu vášho
osobné údaje. WebwinkelKeur si vyhradzuje právo používať vaše osobné informácie na ponúkanie svojich služieb a
zdieľať to s tretími stranami, dali sme WebwinkelKeur povolenie na to. Všetky vyššie uvedené
záruky týkajúce sa ochrany vašich osobných údajov sa vzťahujú aj na všetky služby poskytované spoločnosťou
WebwinkelKeur, ktorý používa tretie strany.

Doprava a logistika
PostNL
Ak u nás zadáte objednávku, je našou zodpovednosťou za úspešné doručenie vašej objednávky. Pre
dodávka využívame služby PostNL. Pre úspešné doručenie je dôležité, aby sme vám zdieľali meno,
adresa a bydlisko s PostNL. PostNL používa tieto informácie výlučne na účely ich vykonania
dohoda o dodávke. V prípade najímania subdodávateľov PostNL budú tieto informácie zdieľať
tieto strany.

Účtovníctvo a vedenie účtovníctva
Externé predajné kanály

Bol.com
Časť nášho predaja sa realizuje prostredníctvom platformy Bol.com. Keď zadáte objednávku na webe Bol.com, Bol.com
bude s nami zdieľať vaše objednávky a osobné informácie. Tieto informácie používame na ďalšie spracovanie a
uzavrieť objednávku. Vaše údaje ideme dôverne a implementovali sme ich
technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov proti strate alebo neoprávnenému použitiu.

Účel spracovania údajov
Všeobecný účel spracovania údajov
Vaše údaje používame výlučne s cieľom poskytnúť vám naše služby. To znamená, že cieľom
spracovanie týchto údajov je v priamom vzťahu k zadaniu alebo úlohe, ktorú nám ponúkate. Nepoužívame to
údaje na (adresované) marketingové účely. Ak s nami zdieľate informácie a tieto informácie používame na:
nie na základe žiadosti - kontaktujte vás neskôr, najprv požiadame o výslovný súhlas. Vaše údaje nie sú
zdieľané s tretími stranami, s akýmkoľvek iným účelom, ako je splnenie účtovných a administratívnych povinností.
Všetky tieto tretie strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť na základe dohody, ktorú máme
je to prísaha alebo právny záväzok.

Automaticky zhromažďované údaje
Informácie, ktoré automaticky zhromažďuje naša webová stránka, sa spracúvajú výlučne s cieľom poskytnúť vám
s a / alebo ďalej zlepšovať naše služby. Tieto informácie (napríklad vaša IP adresa (anonymizovaná),
webový prehliadač a operačný systém) nie sú osobné informácie.

Spolupráca v daňovom a trestnom vyšetrovaní
V niektorých prípadoch môže byť vláda zaviazaná zákonnou povinnosťou zdieľať vaše informácie s
účelom pomoci pri daňovom alebo trestnom vyšetrovaní. V takýchto prípadoch sme nútení vyhovieť a pomôcť,
ale na základe zákonných možností ponúkne námietku.

Retenčné obdobia
Vaše údaje ukladáme, pokiaľ ste u nás klientom. To znamená, že vás udržujeme a udržiavame
profil klienta, až kým nám nebudete vedieť, že už nechcete využívať naše služby. Takáto správa
funguje tiež ako žiadosť o zabudnutie. Sme povinní viesť faktúry spolu s (osobnými) faktúrami.
-. - vzhľadom na príslušné administratívne povinnosti sa tieto informácie bezpečne uchovávajú, pokiaľ
relevantná lehota pre tieto povinnosti ešte neuplynula. Personál už nemá prístup k vášmu klientskému profilu
a akékoľvek dokumenty vyhotovené z dôvodu vášho zadania alebo úlohy.

Vaše práva
Na základe platného holandského a európskeho práva máte ako zúčastnená strana určité práva
osobné údaje, ktoré spracúvame my alebo v mene nás. Nižšie nájdete vysvetlenie týchto práv
a ako sa vy, ako zúčastnená strana, môžete dovolávať týchto práv. V zásade, aby sa zabránilo zneužívaniu, posielame iba
faktúry a kópie vašich údajov na e-mailové adresy, ktoré ste nám oznámili. Ak chcete
dostanú tieto údaje na inú e-mailovú adresu alebo napríklad poštou vás požiadame, aby ste sa identifikovali
zodpovedajúcim spôsobom. Udržujeme správu uzavretých žiadostí, v prípade žiadosti, na ktorú zabudneme
bude udržiavať správu anonymizovaných údajov. Dostanete všetky faktúry a kópie údajov v súboroch, ktoré
sú štruktúrované v strojom čitateľnom formáte Na základe klasifikácií údajov, ktoré používame v našom systéme.
Vždy máte právo podať sťažnosť na Autoriteit Persoonsgegevens, ak máte podozrenie
že nesprávne zaobchádzame s vašimi osobnými údajmi alebo ich zneužívame.

Právo na kontrolu
Stále si zachovávate právo prezerať údaje, ktoré spracúvame a ktoré majú vzťah alebo sa dajú redukovať
tvoja osoba. Môžete požiadať o takéto prezeranie u nášho kontaktu zodpovedného za ochranu osobných údajov. Dostanete a
odpoveď na vašu žiadosť do 30 dní. Ak bude vaša žiadosť schválená, pošleme vám e-mailom
adresa, ktorú poznáme, kópiu všetkých údajov s pridaným prehľadom spracovateľov, ktorí tieto údaje spravujú
a uvádza kategórie, v ktorých tieto údaje ukladáme.

Právo na opravu
Vždy si zachovávate právo na údaje, ktoré spracúvame, ktoré majú vzťah alebo sa dajú redukovať
vaša osoba bude upravená. Môžete požiadať o takúto úpravu nášho kontaktu zodpovedného za ochranu osobných údajov.
Na vašu žiadosť dostanete odpoveď do 30 dní. Ak bude vaša žiadosť schválená, pošleme vám prostredníctvom
e-mailovú adresu, ktorú poznáme, potvrdenie, že údaje boli upravené.

Právo na obmedzenie spracovania
Stále si zachovávate právo obmedziť údaje, ktoré spracúvame, ktoré majú vzťah alebo na ktoré sa môže vzťahovať redukcia
tvoja osoba. O takéto obmedzenie môžete požiadať náš kontaktný zástupca zodpovedný za ochranu osobných údajov. Dostanete a
odpoveď na vašu žiadosť do 30 dní. Ak bude vaša žiadosť schválená, pošleme vám e-mailom
adresa, ktorú poznáme, potvrdenie, že spracovanie vašich údajov je obmedzené, kým sa nerozhodnete zrušiť
uvedené obmedzenie.

Právo na prevoditeľnosť
Vždy si ponechávate právo požiadať o údaje, ktoré spracúvame, ktoré majú vzťah alebo môžu byť
redukovateľné na vašu osobu spracúva tretia strana podľa výberu. Môžete nám poslať takúto žiadosť
kontakt zodpovedný za ochranu súkromia. Na vašu žiadosť dostanete odpoveď do 30 dní. Ak tvoj
žiadosť je schválená, zašleme vám prostredníctvom vašej e-mailovej adresy, ktorú poznáme, vaše (osobné) faktúry alebo kópie
údajov, ktoré sme my alebo tretie strany v mene nás spracovali. Je veľmi pravdepodobné, že v takom prípade to dokážeme
už vám neponúkame naše služby, pretože už nemôžeme zaručiť predchádzajúcu bezpečnosť údajov.

Právo na námietky a iné práva
Vždy si ponechávate právo namietať proti spracovaniu, ktoré vykonáme my alebo v mene tretej strany
o vašich osobných údajoch. V prípade takejto námietky okamžite zastavíme všetky spracovanie vašich údajov
počas vyšetrovania a vybavovania vašej námietky. V prípade oprávnenej námietky sa vrátime
všetky faktúry a / alebo kópie osobných údajov, ktoré sme my, alebo tretie strany v mene nás, spracovali do
tento bod prestane ďalej spracovávať. Tiež si zachovávate právo nebyť predmetom automatizácie
rozhodovacie procesy alebo profilovanie. Vaše údaje spracúvame tak, aby sa toto právo neuplatňovalo.
Ak si myslíte, že toto právo platí, požiadame vás, aby ste sa obrátili na náš zodpovedný kontakt
záležitosti ochrany súkromia.

Zmeny pravidiel ochrany osobných údajov
Stále si vyhradzujeme právo meniť naše zásady ochrany osobných údajov. Táto stránka sa však vždy zobrazuje najviac
najnovšia verzia našich pravidiel ochrany osobných údajov. Ak by nové zásady ochrany osobných údajov mali dôsledky na spôsoby, akými
spracúvame nedávno získané údaje týkajúce sa vašej osoby, potom vás o tom informujeme e-mailom.

podrobnosti o firme
BonoSana
Amperestraat 11a 1817DE Alkmaar Nederland T (072) 520-7909 E Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Spambotmi, aby ste ju videli, musíte mať povolený JavaScript.

Používame cookies, aby sme vám zaručili čo najlepší zážitok z našej webovej stránky. Ak budete pokračovať v používaní tejto webovej stránky, predpokladáme, že súhlasíte.