•  x 

  Karrocë bosh
 • arna fjetjeje
  Terapitë e terapisë së gjumit


  • Stimulimi i gjumit
  • Zgjat të qëndrojë në gjumë
  • Freskon zgjoheni

  Blej online

Politikat e privatësisë

Politika e privatësisë BonoSana
http://www.sleepingpatch.eu

Në lidhje me politikën tonë të privatësisë
BonoSana kujdeset shumë për privatësinë tuaj. Ne përpunojmë ekskluzivisht të dhëna që na duhen (përmirësojnë) shërbimet tona,
dhe trajtoni me kujdes të gjitha informacionet e mbledhura rreth jush dhe përdorimin tuaj të shërbimeve tona. Të dhënat tuaja nuk ndahen me të
palët e treta për qëllime tregtare. Kjo politikë e privatësisë vlen për përdorimin e faqes në internet dhe shërbimet e ofruara nga
BonoSana. Data e fillimit për vlefshmërinë e këtyre termave dhe kushteve është 28/01/2020, me botimin e një të re
vlefshmëria e të gjitha versioneve të mëparshme është anuluar. Kjo politikë e privatësisë përshkruan se cilat janë informacionet për ju
të mbledhura nga ne, për çfarë përdoren këto të dhëna dhe me kë dhe në çfarë kushtesh mund të ndahen këto të dhëna
palëve të treta. Ne gjithashtu ju sqarojmë se si i ruajmë të dhënat tuaja, si i mbrojmë të dhënat tuaja nga keqpërdorimi dhe cilat të drejta
keni në lidhje me të dhënat personale që na jepni.

Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me politikën tonë të privatësisë, ju lutemi kontaktoni personin tonë të kontaktit për privatësinë, ju do të gjeni kontaktin
detaje në fund të politikës sonë të privatësisë.

Në lidhje me përpunimin e të dhënave tona
Më poshtë mund të lexoni se si i përpunojmë të dhënat tuaja, ku i ruajmë ato, cilat teknika sigurie përdorim dhe kujt
të dhënat janë të dukshme.

Rrjetet e internetit
MijnWebwinkel
Uebfaqja jonë është zhvilluar duke përdorur programin MijnWebwinkel aka MyOnlineStore. Te dhena Personale
të mbledhur me përdorimin e faqes sonë të internetit dhe shërbimeve janë ndarë me MyOnlineStore. MyOnlineStore kërkon
hyrje në këto detaje për të ofruar mbështetje (teknike). Ata nuk do t'i përdorin këto të dhëna për qëllime të tjera.
MyOnlineStore ka një detyrim, bazuar në marrëveshjen që kemi me ta, për ta marrë të domosdoshme
masat paraprake dhe masat e sigurisë kur bëhet fjalë për të dhënat tuaja personale. MyOnlineStore përdor cookie për të
mbledhin informacione teknike në lidhje me përdorimin e softuerit. Asnjë të dhënë personale nuk mblidhet dhe / ose ruhet.
MyOnlineStore mban të drejtën të ndajë brenda të dhënave të mbledhura brenda për të përmirësuar shërbimet e veta.

Lista e postave elektronike dhe postave
Uebfaqja ime
Për emailin tonë të rregullt të biznesit, ne përdorim shërbimet e postës elektronike të Uebfaqja ime. Kjo parti ka zbatuar
përshtatjen e masave teknike dhe organizative për të parandaluar shpërdorimin, humbjen ose korruptimin e të dhënave tuaja. im
webhosti nuk ka qasje në kutinë tonë postare dhe ne e trajtojmë trafikun me postë elektronike në mënyrë konfidenciale.

Përpunuesit e pagesave
Mollie
Për përfundimin dhe përpunimin (një pjesë të) të pagesave tona në webfaqen tonë, ne përdorim ofruesin e pagesave Mollie.
Mollie përpunon emrin, adresën dhe informacionin e vendbanimit tuaj. Ata gjithashtu përpunojnë informacionin e pagesës
siç është numri i llogarisë suaj bankare ose numri i kartës së kreditit. Mollie ka zbatuar përshtatshëm teknike dhe
masat organizative për të mbrojtur të dhënat tuaja personale. Mollie ruan të drejtën e përdorimit të personalit tuaj
(anonimizuar) informacion për të përmirësuar më tej shërbimet e tyre dhe, në këtë kontekst, t'i ndajë ato me të tretin
palëve. Të gjitha garancitë e lartpërmendura në lidhje me mbrojtjen e të dhënave tuaja personale janë gjithashtu
i zbatueshëm për çdo shërbim nga Mollie që përdor palë të treta. Mollie nuk i ruan të dhënat tuaja më gjatë se
këstet e lejuara nga arsyet e duhura ligjore.

Vlerësime
WebshopKeur
Ne përdorim WebwinkelKeur për të mbledhur komente. Për të lënë pas një përmbledhje ju kërkohet të plotësoni emailin tuaj
adresa, emri dhe vendbanimi. WebwinkelKeur ndan të dhëna të caktuara me ne që kërkohen për ne
përputhen me vlerësimin tuaj me porosinë tuaj. Për më tepër, WebwinkelKeur boton emrin dhe vendin tuaj
vendbanimi në uebfaqen e tyre. Në disa raste, WebwinkelKeur mund t'ju kontaktojë për t'ju kërkuar të sqaroni,
shtjelloni ose komentoni mbi vlerësimin tuaj. Në rast të një prej kërkesave tona për rishikim, ne ndajmë emrin dhe emailin tuaj
adresën me WebwinkelKeur, ata përdorin këtë informacion me qëllimin e vetëm për t'ju ftuar të lini pas
një rishikim. WebwinkelKeur ka zbatuar masa të përshtatshme teknike dhe organizative për të mbrojtur tuajin
te dhena Personale. WebwinkelKeur ruan të drejtën të përdorë informacionin tuaj personal për të ofruar shërbimet e tyre dhe
ndajnë atë me palët e treta, ne kemi dhënë leje WebwinkelKeur për ta bërë këtë. Të gjitha të lartpërmendurat
garancitë në lidhje me mbrojtjen e të dhënave tuaja personale janë gjithashtu të zbatueshme për çdo shërbim nga
WebwinkelKeur që përdor palë të treta.

Transporti dhe logjistika
PostNL
Nëse vendosni një porosi me ne, është përgjegjësia jonë që dorëzimi juaj të dorëzohet me sukses. Per
shpërndarjen ne përdorim shërbimet e PostNL. Për një shpërndarje të suksesshme është e rëndësishme që ne t'ju ndajmë emrin,
adresën dhe detajet e banimit me PostNL. PostNL përdor këtë informacion me qëllimin e vetëm për t'u realizuar
marrëveshja e dorëzimit. Në rast të nënkontraktuesve që punësojnë PostNL, ata do të ndajnë informacionin e thënë me të
keto pale.

Kontabiliteti dhe kontabiliteti
Kanalet e shitjeve të jashtme

Bol.com
Një pjesë e shitjeve tona bëhen përmes platformës së Bol.com. Kur vendosni një urdhër në Bol.com, Bol.com
do të ndajnë porosinë tuaj dhe informacionin personal me ne. Ne i përdorim këto informacione për tu trajtuar më tej dhe
përmbyll urdhrin tuaj. Ne flasim për të dhënat tuaja në një mënyrë konfidenciale dhe kemi zbatuar përshtatje
masa teknike dhe organizative për të mbrojtur të dhënat tuaja personale nga humbja ose përdorimi i paautorizuar.

Qëllimi i përpunimit të të dhënave
Qëllimi i përgjithshëm i përpunimit të të dhënave
Ne i përdorim të dhënat tuaja me qëllimin e vetëm që t'ju ofrojmë shërbimet tona. Kjo do të thotë se qëllimi i
përpunimi i këtyre të dhënave qëndron në lidhje të drejtpërdrejtë me detyrën ose detyrën që ju na ofroni. Ne nuk e përdorim këtë
të dhëna për qëllime të marketingut (të adresuara). Nëse ndani informacione me ne dhe ne i përdorim këto informacione për të -
jo duke u bazuar në një kërkesë - t'ju kontaktojmë në një kohë të mëvonshme, së pari do t'ju kërkojmë pëlqim të qartë. Të dhënat tuaja nuk janë
të ndara me palët e treta, me ndonjë qëllim tjetër përveç përmbushjes së kontabilitetit dhe detyrimeve administrative.
Këto palë të treta janë të detyruar të gjithë për një detyrë konfidencialiteti bazuar në marrëveshjen që kemi
ato, një betim ose një detyrim ligjor.

Të dhënat e mbledhura automatikisht
Informacioni i mbledhur automatikisht nga faqja jonë në internet përpunohet me qëllimin e vetëm për t'ju siguruar
me dhe / ose për të përmirësuar më tej shërbimet tona. Ky informacion (për shembull adresa juaj IP (anonimizuar),
shfletuesi në internet dhe sistemi operativ) nuk është informacion personal.

Bashkëpunimi në hetimet tatimore dhe penale
Në disa raste, ne mund të jemi të detyruar nga qeveria për një detyrë të ligjshme për ndarjen e informacionit tuaj me
qëllimi i ndihmës në një hetim fiskal ose penal. Në raste të tilla ne jemi të detyruar të respektojmë dhe ndihmojmë,
por do, bazuar në mundësitë e ligjshme, të ofrojë kundërshtim.

Periudhat e mbajtjes
Ne i ruajmë të dhënat tuaja për aq kohë sa ju jeni klient me ne. Kjo do të thotë që ne i ruajmë dhe mbajmë ato
profili i klientit deri sa të na e bësh të njohur që nuk dëshiron më të përdorësh shërbimet tona. Një mesazh i tillë
funksionon gjithashtu si një kërkesë për tu harruar. Neve na kërkohet të mbajmë faturat me (personale) tuaj
informacion për shkak të detyrimeve administrative përkatëse, këto informacione ruhen në mënyrë të sigurt për aq kohë sa
termi përkatës për këto detyrime nuk ka kaluar ende. Personeli nuk ka më qasje në profilin e klientit tuaj
dhe çfarëdo dokumenti të bërë për shkak të detyrës ose detyrës suaj.

Të drejtat tuaja
Bazuar në ligjin e vlefshëm Hollandez dhe Evropian, ju si palë shqetësuese keni të drejta të caktuara kur bëhet fjalë
të dhëna personale që përpunohen nga ose në emër të nesh. Më poshtë mund të gjeni një shpjegim të këtyre të drejtave
dhe si ju, si palë shqetësuese, mund t'i përdorni këto të drejta. Në parim për të parandaluar abuzimin që ne vetëm i dërgojmë
faturat dhe kopjet e të dhënave tuaja në adresat e postës elektronike që ju na keni bërë të njohur. Nëse dëshironi
merrni këto të dhëna në një adresë tjetër të postës elektronike ose për shembull me postë ne do t'ju kërkojmë të identifikoni veten
në përputhje me rrethanat. Ne mbajmë një administrim të kërkesave të përfunduara, në rast se kërkesa për tu harruar ne
do të mbajë një administrim të të dhënave anonimizuese. Ju merrni të gjitha faturat dhe kopjet e të dhënave në skedarë që
janë të strukturuara në një format të lexueshëm nga makina Bazuar në klasifikimet e të dhënave që ne përdorim brenda sistemit tonë.
Në çdo kohë ju mbani të drejtën të paraqisni një ankesë pranë Autoriteit Persoesgegevens nëse dyshoni
që ne keqtrajtojmë ose keqpërdorim të dhënat tuaja personale.

E drejta e inspektimit
Në çdo kohë ju mbani të drejtën për të parë të dhënat që ne përpunojmë që kanë një lidhje ose që mund të reduktohen
personi juaj Ju mund të kërkoni një shikim të tillë tek kontakti ynë përgjegjës për çështjet e intimitetit. Do të merrni një
përgjigje në kërkesën tuaj brenda 30 ditëve. Nëse kërkesa juaj është aprovuar ne do t'ju dërgojmë, përmes e-mail
adresë e njohur për ne, një kopje e të gjitha të dhënave me një përmbledhje të shtuar të përpunuesve që menaxhojnë këto të dhëna ndërsa gjithashtu
duke përmendur kategoritë nën të cilat i ruajmë këto të dhëna.

E drejta e ndreqjes
Në çdo kohë ju mbani të drejtën të keni të dhënat që ne përpunojmë që kanë një lidhje ose që mund të reduktohen
personi juaj të rregullohet. Ju mund të kërkoni një rregullim të tillë në kontaktin tonë përgjegjës për çështjet e intimitetit.
Do të merrni një përgjigje për kërkesën tuaj brenda 30 ditëve. Nëse kërkesa juaj është aprovuar ne do t'ju dërgojmë, përmes
adresa e postës elektronike e njohur për ne, një konfirmim se të dhënat janë rregulluar.

E drejta e kufizimit të përpunimit
Në çdo kohë ju mbani të drejtën të kufizoni të dhënat që ne përpunojmë që kanë një lidhje ose që mund të reduktohen
personi juaj Ju mund të kërkoni kufizim të tillë në kontaktin tonë përgjegjës për çështjet e intimitetit. Do të merrni një
përgjigje në kërkesën tuaj brenda 30 ditëve. Nëse kërkesa juaj është aprovuar ne do t'ju dërgojmë, përmes e-mail
adresa e njohur për ne, një konfirmim që përpunimi i të dhënave tuaja është i kufizuar deri sa keni vendosur të anulloni
kufizimi i thënë.

E drejta e transferueshmërisë
Në çdo kohë ju mbani të drejtën të kërkoni për të dhënat që ne përpunojmë që kanë një lidhje ose që mund të jenë
zvogëlueshëm për personin tuaj të përpunohet nga një palë e tretë e zgjedhjes. Ju mund të dërgoni në një kërkesë të tillë në tonë
kontakti përgjegjës për çështjet e intimitetit. Do të merrni një përgjigje për kërkesën tuaj brenda 30 ditëve. Nese e jotja
kërkesa është aprovuar që do t'ju dërgojmë, përmes adresës elektronike të njohur për ne, faturat ose kopjet tuaja (personale)
të të dhënave që ne, ose palët e treta në emër të nesh, kemi përpunuar. Ka shumë të ngjarë që në një rast të tillë të mundemi
nuk ju ofrojmë më shërbimet tona për ju, sepse ne nuk mund të garantojmë më sigurinë e mëparshme të të dhënave.

E drejta e kundërshtimit dhe të drejta të tjera
Në çdo kohë ju mbani të drejtën e kundërshtimit ndaj përpunimit të bërë nga ne, ose në emër të nesh nga i treti
palët, të të dhënave tuaja personale. Në rast të një kundërshtimi të tillë, ne menjëherë do të pushojmë të gjithë përpunimin e juaj
të dhënat ndërsa kundërshtimi juaj po hetohet dhe trajtohet. Në rast të një kundërshtimi të arsyeshëm do të kthehemi
të gjitha faturat dhe / ose kopjet e të dhënave personale që ne, ose palët e treta në emër të nesh, i kemi përpunuar deri më tani
atë pikë dhe pushon së përpunuari pas kësaj. Ju gjithashtu mbani të drejtën për të mos qenë subjekt i automatizuar
proceset e vendimmarrjes ose profilizimi. Ne i përpunojmë të dhënat tuaja në atë mënyrë që kjo e drejtë të mos zbatohet.
Nëse besoni se kjo e drejtë vlen, atëherë ne ju kërkojmë të kontaktoni kontaktin tonë të ngarkuar
ceshtjet e intimitetit.

Ndryshimet e politikës së privatësisë
Në çdo kohë ne ruajmë të drejtën të ndryshojmë politikën tonë të privatësisë. Megjithatë, kjo faqe gjithmonë tregon më së shumti
versioni i fundit i politikës sonë të privatësisë. Nëse një politikë e re e intimitetit duhet të ketë pasoja për mënyrat në të cilat
ne përpunojmë të dhënat e mbledhura së fundmi në lidhje me personin tuaj, atëherë ne do t'ju njoftojmë për këtë përmes postës elektronike.

Detajet e kompanise
BonoSana
Amperestraat 11a 1817DE Alkmaar Nederland T (072) 520-7909 E Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Ju duhet të aktivizoni Java skriptet për të parë atë.

Ne përdorim cookie për t'ju garantuar përvojën në faqen tonë të internetit në mënyrën më të mirë të mundshme. Nëse vazhdoni të përdorni faqen e internetit, supozojmë se jeni dakord.